ПРАВИЛА УЧАСТІ В БОНУСНОЇ ПРОГРАМІ

ПРАВИЛА УЧАСТІ В БОНУСНОЇ ПРОГРАМІ

13-06-2018, 23:50

Терміни та визначення

«Бонусна Програма» — комплекс дій та заходів, що надають Учасникові можливість одержувати й використовувати персональну знижку при купівлі Учасником товарів у Місці проведення Програми.

«Правила Програми» — дані Правила, що надаються для ознайомлення кожному Учасникові шляхом розміщення на Сайті Програми tyuk.com.ua, та які визначають обсяг прав і обов'язків Виконавця й Учасника при участі у Програмі.

«Учасник Програми» / «Учасник» — повнолітня фізична особа, яка заповнила Анкету для участі в Бонусній Програмі та отримала Бонусну Картку та яка є споживачем у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів», безумовно погодилася з зазначеними Правилами, шляхом підписання Анкети, у якої відсутні будь-які обмеження щодо участі у Програмі, яка підтвердила свою участь у ній і була схвалена Виконавцем як Учасник на період дії Програми та надала свою згоду на участь у Програмі.

«Виконавець Програми» / «Виконавець» — Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЮК» особа, яка є власником Програми, володіє винятковими правами управління, розвитку та її реалізації.

«Анкета» — паперова реєстраційна форма, яка видається Учасникові для особистого заповнення у Місці проведення Програми, особисте заповнення якої є заявою особи, що підтверджує бажання стати Учасником Програми, її згодою з усіма Правилами Програми, яка містить персональні дані і є акцептуванням Програми (однозначною, безумовною і безвідкличною згодою з Програмою та підтвердженням участі у ній), в тому числі згодою на використання, обробку, включаючи збір і зберігання Персональних даних, передачу їх третім особам відповідно до умов законодавства про захист персональних даних, що знаходяться в Анкеті, на умовах даної Програми.

«Картка» — пластикова Картка, яка видається Учасникові на умовах даної Програми після заповнення Анкети та яка має унікальний у рамках Програми номер, необхідний для ідентифікації Учасника Виконавцем у базі даних. Картка є власністю ТОВ «ТЮК» та підлягає поверненню на першу вимогу.

«Сайт Програми» — Інтернет-сайт, що знаходиться за адресою tyuk.com.ua, за допомогою якого здійснюється інформаційна підтримка Учасників Програми та надаються додаткові сервіси у рамках Програми.

Загальна інформація

• Отримуючи Картку, ви стаєте учасником Бонусної Програми «Персональні знижки».

• Картка діє у всіх магазинах мережі гіпермаркетів одягу «ТЮК» в Україні.

• Щоб отримати Картку, Учасник має здійснити покупку сумою більше ніж 100 грн. (сто гривень), заповнити та підписати  Анкету.

Використання Картки

• Для отримання знижки, Учасник програми повинен передати Картку касиру в місці проведення Бонусної програми.

• Знижка, яку отримує Учасник додається тільки до щоденних знижок та не сумується з іншими картками, акціями, промо-акціями, купонами на знижку тощо.

• Знижка діє на весь асортимент магазину.

• Максимальна знижка, яку може отримати Учасник Бонусної Програми додавши до щоденної знижки картку – 65% (шістдесят п’ять відсотків), це стосується тільки товару з жовтими цінниками.

• Максимальна знижка, яку може отримати Учасник Бонусної Програми додавши до щоденної знижки картку – 45% (сорок п’ять відсотків), це стосується товару зі всіма іншими цінниками.

• Учаснику Бонусної Програми забороняється передавати картку третім особам.

Додаткова інформація

• Картка є власністю Виконавця та підлягає поверненню на першу вимогу.

• Виконавець залишає за собою беззаперечне право змінювати правила та умови участі в Бонусній Програмі, термін дії Програми та іншу інформацію в односторонньому порядку.

• Актуальну інформацію, щодо правил Бонусної програми Виконавець зобов’язується розміщувати на сайті   та в куточках споживача в магазинах мережі гіпермаркетів одягу «ТЮК».

• В разі втрати Картки, Учасник програми повинен будь-яким зручним способом повідомити Виконавця.
Термін дії програми – безстроковий.

• Учасник має право надсилати свої скарги та пропозиції Виконавцю любим зручним способом.


фильмы бесплатно